Обавештење о поништењу Јавног позива и Јавног надметања привредног друштва Вршачки Виногради

20. дец. 2013.

Агенција за приватизацију обавештава да је, у складу са Извештајем Министарства привреде, број: 023-02-804/2013-01 од 31. октобра 2013. године, о извршеном надзору над радом Агенције за приватизацију у предмету продаје имовине субјекта приватизације „Вршачки виногради“ а.д. Вршац – у реструктурирању, и Закључком Владе РС 05 Број: 021-9821/2013-3 од 4. децембра 2013. године, дана 6. децембра 2013. године донела Одлуку број 10-2725/13-115/01 од 06.12.2013. године, којом се поништавају Јавни позив за учешће на Јавном надметању за куповину дела непокретне и покретне имовине привредног друштва „Вршачки виногради“ акционарско друштво виноградарства и подрумарства Вршац - у реструктурирању, шифра продаје: Р-260713-3438, који је објављен 8. јула 2013. године на интернет страници Агенције за приватизацију, а обавештење о Јавном позиву 9. јула 2013. године у дневном листу „Политика“, као и Јавно надметање за продају наведене имовине које је одржано 26. јула 2013. године.


ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ АД
Стечај

Вршачки виногради Акционарско друштво виноградарства и подрумарства Вршац

Локација:

Вршац

Делатност:

Гајење грожђа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива