Проспект предузећа "Политика – Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност, Београд

19. дец. 2013.

На основу члана 18. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС" бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07-др.закон, 30/10-др. закон, 93/12 и 119/12) Агенција за приватизацију оглашава проспекте предузећа за која је покренута иницијатива за приватизацију.


Писма о заинтересованости за куповину капитала, односно имовине субјекта приватизације, достављају се Агенцији за приватизацију и субјекту приватизације, у року од 30 дана од дана оглашавања  проспекта.


1. Пословно име субјекта: ПОЛИТИКА - акционарско друштво за новинско-издавачку и графичку делатност, БЕОГРАД
 

Проспект предузећа
ПОЛИТИКА АД
Акционарски фонд

ПОЛИТИКА - АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ И ГРАФИЧКУ ДЕЛАТНОСТ БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива