Раскинут уговор за „Трајал", Крушевац

09. дец. 2013.

Агенција за приватизацију донела је, 2. децембра 2013. године, одлуку о раскиду Уговора о продаји капитала друштвеног предузећа за производњу гумарских и хемијских производа „Трајал корпорација“ Крушевац, методом јавног тендера, који је закључен 17. новембра 2006. године између Агенције за приватизацију Републике Србије, као Продавца и „Brikel“ EAD, Галабово, Стара Загора, Бугарска,  као Купца.


Разлози за раскид Уговора су: неизвршење обавеза Купца из Социјалног програма, располагање имовином Субјекта приватизације супротно Уговору и трошење средстава од продаје Фабрике ауто- гума (ФАГ) супротно Уговору.


TRAYAL KORPORACIJA
Стечај

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU GUMARSKIH I HEMIJSKIH PROIZVODA TRAYAL KORPORACIJA AD, KRUŠEVAC

Локација:

Београд

Делатност:

Производња гума за возила, протектирање гума за возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива