Покренута иницијатива за приватизацију предузећа ПОЛИТИКА ад, Београд

26. нов. 2013.

У складу са ставом 5 члана 16 Закона о приватизацији, Министарство привреде Републике Србије је дана 14.11.2013. године, донело Иницијативу Број: 023-02-399/2013-05 за покретање поступка приватизације Акционарског друштва “ПОЛИТИКА” за новинарско – издавачку и графичку делатност, Београд, матични број: 07021747.

Дана 22.11.2013. године, Влада Републике Србије је донела Решење 05 Број: 023-9796/2013 о давању сагласности на горе наведену иницијативу Министарства привреде.

Уважавајући наведено, Агенција за приватизацију ће у средствима јавног информисања, у складу са чланом 18 Закона о приватизацији, огласити Проспект Акционарског друштва “ПОЛИТИКА” за новинарско – издавачку делатност и графичку делатност, Београд, у сврхе прикупљања писама заинтересованости.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива