ЦЕНТРОПРОМ

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико ...

Статус:

ЦЕНТРОСРЕМ-ПРОМЕТ

Локација:

Стара Пазова

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

ЦЕНТРОСРЕМ-ТЕКСТИЛ

Локација:

Стара Пазова

Делатност:

Трговина на мало текстилом у ...

Статус:

ЦЕР

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња расхладне и вентилационе ...

Статус:

ЦИГЛАНА

Локација:

Тител

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских ...

Статус:

ЦИГЛАНА - ТЕРРА ФОРМАТА

Локација:

Сента

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских ...

Статус:

ЦИКЛОНИЗАЦИЈА

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Скупљање отпада који није опасан

Статус:

ЦРВЕНИ СИГНАЛ

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност школа за возаче

Статус:

ЦРВЕНИ СИГНАЛ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Делатност школа за возаче

Статус:

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива