ЈУГОЗАПАДНА БАЧКА

Локација:

Бач

Делатност:

Производња шећера

Статус:

ЈУГОМЕТАЛ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металима и металним ...

Статус:

ЈУГОПОТ

Локација:

Београд

Делатност:

Рачунарско програмирање

Статус:

ЈУГОПРЕВОЗ ВЕЛИКА ПЛАНА

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз ...

Статус:

ЈУГОПРЕВОЗ РАШКА / КАВИМ РАШКА

Локација:

Рашка

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз ...

Статус:

ЈУГОСЛАВИЈА ФИЛМ

Локација:

Београд

Делатност:

Дистрибуција кинематографских дела, ...

Статус:

ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕВИЈА

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

Статус:

ЈУГОТЕРМ

Локација:

Београд

Делатност:

Остали завршни радови

Статус:

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива