ЈУГЕКСПРЕС Ауто кућа Застава

Локација:

Лесковац

Делатност:

Трговина аутомобилима и лаким моторним ...

Статус:

ЈУГИНУС

Локација:

Београд

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и ...

Статус:

ЈУГОЕЛЕКТРО - АД

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Статус:

ЈУГОЗАПАДНА БАЧКА

Локација:

Бач

Делатност:

Производња шећера

Статус:

ЈУГОМЕТАЛ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металима и металним ...

Статус:

ЈУГОПОТ

Локација:

Београд

Делатност:

Коцкање и клађење

Статус:

ЈУГОПРЕВОЗ ВЕЛИКА ПЛАНА

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз ...

Статус:

ЈУГОПРЕВОЗ РАШКА / КАВИМ РАШКА

Локација:

Рашка

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз ...

Статус:

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива