7. ЈУЛИ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Статус:

7. ЈУЛИ

Локација:

Чачак

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и ...

Статус:

7. ЈУЛИ - ПИК ДД / КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ПИК 7. ЈУЛИ АД ДЕБРЦ

Локација:

Дебрц

Делатност:

Производња млинских производа

Статус:

7.ЈУЛИ

Локација:

Врање

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим ...

Статус:

8. МАРТ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња плетених и кукичаних чарапа

Статус:

8. ОКТОБАР

Локација:

Петровац

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

Статус:

AGROEXPORT EXPORT-IMPORT DOO BEOGRAD

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико житом, сировим дуваном, ...

Статус:

ALLTECH FERMIN / ФЕРМИН

Локација:

Сента

Делатност:

Производња осталих прехрамбених производа

Статус:

AQUATUS

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња сокова од воћа и поврћа

Статус:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 109
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива