Прекид поступка приватизације "Ц Маркета"

08. окт. 2013.

Агенција за приватизацију донела је Закључак о прекиду поступка приватизације преосталог дела друштвеног капитала Трговинско акционарског друштва «Ц маркет» (шифра тендера CMR 03/12), с обзиром да су проверe од стране надлежних органа у вези са поступком приватизације Трговинско акционарског друштва «Ц маркет», Београд и даље у току.

Одредбом члана 25а став 1. Закона о приватизацији, предвиђено је да прекид поступка приватизације траје док постоје разлози који онемогућавају продају капитала, односно имовине, а најдуже 180 дана од дана доношења одлуке о прекиду поступка, као и да док траје прекид поступaк приватизације, престају да теку сви прописани рокови.

Агенција за приватизацију ће, уколико наступе околности које омогућавају наставак поступка приватизације, односно уколико се стекну услови, наставити поступак продаје 70 одсто друштвеног капитала тј. 16,26275 одсто укупно регистрованог капитала Трговинско акционарског друштва «Ц маркет», Београд путем јавног тендера. 

Акционарски фонд

ТРГОВИНСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Ц МАРКЕТ БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива