Prodaja akcija Veterinaske stanice Novi Sad, AD Vior-Velika Morava i AD Zvezda Surdulica

07. окт. 2013.

Агенција за приватизацију обавештава све заинтересоване да ће се укључити у трговање и отпочети са продајом акција Акционарског фонда на тржиштима Београдске берзе, следећих емитената:


1.  Ветеринарска станица Нови Сад а.д. Нови Сад 

Број акција Акционарског фонда: 1


2.      Виор Велика Морава а.д. Београд

Број акција Акционарског фонда: 515


3.  Звезда а.д. Сурдулица
Број акција Акционарског фонда: 2


Трговање ће се одвијати у складу са Правилима пословања Београдске берзе и Законом о тржишту капитала.


Акционарски фонд

Јавна ветеринарска служба Ветеринарска станица НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Ветеринарска делатност

Акционарски фонд

Предузеће за водопривреду и инжењеринг ВИОР-ВЕЛИКА МОРАВА АД

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за трговину ЗВЕЗДА са п.о.

Локација:

Сурдулица

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива