Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 21.07.2003. u Novom Sadu

18. јун. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće RUBIN-STAKLAR, SENTA
 2. RAZVITAK-KOMERC Društveno preduzeće za proizvodnju, trgovinu i građevinarstvo, BAČKA PALANKA
 3. DINAMOREMONT Akcionarsko društvo za održavanje i opravku motornih vozila i trgovinu na veliko i malo, SUBOTICA
 4. Društveno preduzeće za proizvodnju finalnih proizvoda od drveta STOLARIJA, TITEL
 5. Društveno preduzeće ROTOR p.o., SUBOTICA
 6. Društveno preduzeće METIS, SIVAC
 7. Društveno preduzeće STANDARD KONFEKCIJA za proizvodnju i usluge, PETROVARADIN
 8. Trgovinsko društveno preduzeće na veliko i malo PODUNAVLjE BEOČIN, BEOČIN
 9. Društveno preduzeće za proizvodnju i montažu opreme za stočarstvo i ventilacionih sistema VOS, ŽABALj
 10. Društveno preduzeće industrija građevinskog materijala NEIMAR, ZRENjANIN
 11. Građevinsko preduzeće DUŠAN STANIČKOV akcionarsko društvo, SOMBOR
 12. Trgovinsko društveno preduzeće na malo i veliko VENAC, CRVENKA
 13. Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju POLET, HRTKOVCI
 14. TEKS Akcionarsko društvo za proizvodnju tekstila, BEČEJ
 15. Društveno zanatsko instalersko preduzeće INSTALATER, SREMSKA MITROVICA
Преузмите
Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУБИН СТАКЛАР СЕНТА - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Сента

Делатност:

Уградња столарије

Архива

РАЗВИТАК ЦОММЕРЦЕ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И ГРАЂЕВИНАРСТВО БАЧКА ПАЛАНКА

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Архива

ДИНАМОРЕМОНТ ДОО ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО СУБОТИЦА, СЕНЋАНСКИ ПУТ 75 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Акционарски фонд

ДОО СТОЛАРИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, ТИТЕЛ

Локација:

Тител

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РОТОР, СУБОТИЦА

Локација:

Суботица

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

МЕТИС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРЕРАДУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, СИВАЦ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Сивац

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СТАНДАРД-КОНФЕКЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ПЕТРОВАРАДИН, КОСТЕ НАЂА 1 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Петроварадин

Делатност:

Производња радне одеће

Архива

PODUNAVLJE-BEOČIN AD DRUŠTVO ZA PROMET NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I PREVOZ ROBE U JAVNOM SAOBRAĆAJU BEOČIN

Локација:

Беочин

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ ОПРЕМЕ ЗА СТОЧАРСТВО И ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА ВОС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЖАБАЉ, ЧУРУШКА 3, У СТЕЧАЈУ

Локација:

Жабаљ

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

Архива

ДОО НЕИМАР ЗА ИНДУСТРИЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗРЕЊАНИН

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДУШАН СТАНИЧКОВ АД СОМБОР- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сомбор

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Трговинско друштвено предузеће на мало и велико ВЕНАЦ

Локација:

Црвенка

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Акционарски фонд

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU POLET HRTKOVCI - U STEČAJU

Локација:

Хртковци

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Архива

ТРИКОТЕКС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕКСТИЛА БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња плетених и кукичаних материјала

Стечај

ИНСТАЛАТЕР АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ПРОМЕТ И ИЗВОЂЕЊЕ ЗАНАТСКО ИНСТАЛАТЕРСКИХ УСЛУГА, СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива