Bic Yumco доо

Локација:

Врање

Делатност:

Консултантске активности у вези с ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

P KANAL DOO PIROT

Локација:

Пирот

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

TRAYAL KORPORACIJA AD

Локација:

Београд

Делатност:

Производња гума за возила, протектирање ...

Статус:

Обустављен стечајни поступак;

Yumco commerce dоо

Локација:

Врање

Делатност:

Трговина на мало одећом у специјализованим ...

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

YUMCO АД

Локација:

Врање

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

YUMCO-ПРИЗОСИ доо

Локација:

Врање

Делатност:

Остала непоменута социјална заштита без ...

Статус:

Ђула доо

Локација:

Ресавица

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ

ЈАТ- Апартмани Копаоник доо

Локација:

Рашка

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Статус:

Одлука МММ - капитал

ЈП ПЕУ Ресавица

Локација:

Ресавица

Делатност:

Експлоатација лигнита и мрког угља

Статус:

Јавни позив за прикупљање ЛОИ
5 6 7 8 9
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива