Продат пакет акција Акционарског Фонда у друштву ВЕСТИ ад, Ужице

07. авг. 2013.

Дана 07.08.2013. године, с почетком у 11:00 часова, у организацији Агенције за приватизацију, одржана је Jавна аукција на којој је продат пакет акција Акционарског фонда у следећем друштву:

 АУКЦИЈА

 

Редни број

Предузеће

Почетна цена

(дин)

Продајна цена

(дин)

Купац

 

1.

 

„ВЕСТИ“ а.д. Ужице

1.676.640,00

1.676.640,00

Миланко Гордић из Ужица

   

НЕУСПЕШНЕ АУКЦИЈЕ

 

Јавне аукције за продају акција и удела Акционарског фонда у привредним друштвима:


1.    „БАС“ а.д. Београд,

2.    „ЦЕНТРОПРОЈЕКТ“ д.о.о. Београд,

3.    „ОПТОЕЛЕКТРОНИКА 2008“ д.о.о. Београд и

4.    „ФАС КОНСАЛТИНГ“ д.о.о. Београд,


 су проглашене неуспешним.


Акционарски фонд

Друштво са ограниченом одговорношћу НЕОЛЕКС Ужице

Локација:

Ужице

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива