Измена Јавног позива за учешће на Јавним аукцијама за продају акција Акционарског фонда

27. јун. 2013.

Агенција за приватизацију објављује

 


ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА ЗА ПРОДАЈУ АКЦИЈА И УДЕЛА АКЦИОНАРСКОГ ФОНДА

 

који је објављен у дневном листу „Политика“ дана 13.06.2013. године

 

 

Полазећи од овлашћења из Јавног позива за учешће на јавним аукцијама за продају акција и удела Акционарског фонда, који је објављен у дневном листу „Политика“ 13.06.2013.године, на основу кога датум одржавања аукције и рок за пријаву може, по потреби, да измени, Агенција за приватизацију обавештава заинтересована правна и физичка лица о измени датума одржавања јавне аукције.


Јавни позив за учешће на јавним аукцијама за продају акција и удела Акционарског фонда у друштвима:


  1. БАС а.д. Београд, шифра аукцијске продаје АФ43/13
  2. ЦЕНТРОПРОЈЕКТ д.о.о. Београд, шифра аукцијске продаје АФ44/13
  3. ОПТОЕЛЕКТРОНИКА 2008 д.о.о. Београд, шифра аукцијске продаје АФ45/13
  4. ФАС КОНСАЛТИНГ д.о.о. Београд, шифра аукцијске продаје АФ46/13
  5. ВЕСТИ а.д. Ужице, шифра аукцијске продаје АФ47/13

у делу који се односи на датум одржавања аукција, мења се и гласи:


 „Аукцијe ће се одржати дана 07.08.2013. године, на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије  23, 3. спрат, Сала 301, у 11:00 часова. Регистрација учесника аукцијa одржаће се на истој адреси дана 07.08.2013. године од 10:00 до 10:50 часова“.


У складу са измењеним датумом одржавања аукција, померају се и рокови за откуп аукцијске документације и подношење пријаве тако да:


-рок за откуп аукцијске документације траје до 29.07.2013. године до 16:30 часова,

-рок за подношење пријаве је 30.07.2013. године до 16:30 часова.


0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива