ШУМАДИЈА УДП

Локација:

Уб

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Статус:

ШУМАДИЈА УП

Локација:

Сомбор

Делатност:

Изнајмљивање властитих или изнајмљених ...

Статус:

ШУМАДИЈАЛЕК

Локација:

Чачак

Делатност:

Трговина на велико фармацеутским ...

Статус:

ŠUMADIJAPROMET

Локација:

Београд

Делатност:

Изнајмљивање властитих или изнајмљених ...

Статус:

Закључење над стечајном масом; Завршна ...

ШУМАТОВАЦ

Локација:

Алексинац

Делатност:

Делатност школа за возаче

Статус:

ŠUPLJAK

Локација:

Шупљак

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

Решење о закључењу;
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива