Јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија" ад Београд продајом акција у власништву републике србије методом јавног прикупљања понуда

03. јул. 2015.

Шифра поступка: ЈП 100/15

На основу члана 8. Уредбе о условима, поступку и начину спровођења продаје капитала великих субјеката приватизације методом јавног прикупљања понуда („Службени гласник РС“, број 56/2015-у даљем тексту: Уредба) Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује

 

Јавни позив

за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала привредног друштва „Телеком Србија“ ад Београд продајом акција у власништву републике србије

методом јавног прикупљања понуда

Шифра поступка: ЈП 100/15

 

Агенција позива сва заинтересована домаћа или страна правна лица која испуњавају квалификационе услове наведене у тачки 1. овог јавног позива за учешће у поступку приватизације „Телеком Србија“ АД Београд  (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала методом јавног прикупљања понуда (у даљем тексту: Поступак) да поднесу необавезујуће понуде за куповину јавног капитала Субјекта приватизације исказаног у акцијама.

 

  1. Квалификациони услови за учешће у Поступку


Заинтересовано лице (или било које од његових повезаних лица или у случају конзорцијума вођа конзорцијума самостално) мора да докаже:

  1. да је (а) био пружалац услуга мобилне телефоније у три последње године; и (б) да је у последње 3  (три) пословне године по извештају ревизора имао приходе који се односе на телекомуникационе услуге који су већи од  ЕУР 500.000.000;  или

 

  1. да је у последњих 10 (десет) година прикупио средства у износу већем од ЕУР 500.000.000; или

 

  1. да је вредност имовине којом управља на крају 2014. године износила  најмање ЕУР 2.000.000.000; или

 

  1. да је инвеститор најмање 10 (десет) година са минималним власничким учешћем од 10% у најмање једном телекомуникационом оператеру са годишњим приходима који се односе на телекомуникационе услуге од најмање ЕУР 500.000.000 у најмање једној датој години периода улагања.

 

Јавни позив у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива