JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА У ВЛАСНИШТВУ АКЦИОНАРСКОГ И ПИО ФОНДА

11. јун. 2024.

На основу члана 12. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник Републике Србије“, бр. 123/2007, 30/2010, 115/2014 и 112/2015) (у даљем: Закон), Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник Републике Србије“, бр. 33/2017) (у даљем тексту: Уредба) и Одлукe Савета Акционарског фонда, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступцима прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског и ПИО фонда следећих привредних друштава:

Назив правног лицa

BONES GROUP

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СМЕДЕРЕВО ДОО

Матични број

06717608

07644531

Делатност

Производња парфема и тоалетних препарата

Ветеринарска делатност

Адреса правног лица

Булевар Пека Дапчевића бр. 42, Београд

Станоја Главаша бр. 2, Смедерево

Предмет продаје

 

Удео Акционарског фонда који представља 3,74% укупно регистрованог капитала и Удео ПИО фонда који представља 0,94% укупно регистрованог капитала

Удео Акционарског фонда који представља 27,02% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

31.284.000

3.648.511

Шифра продаје

АФ 2024-36

АФ 2024-37

Депозит за учешће

(у дин.)

15.642.000

1.824.255,50

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

20.000,00

 

 

Назив правног лицa

ВРУЈЦИ ДОО

ЈЕДИНСТВО ДОО

Матични број

07655304

08151903

Делатност

Хотели и сличан смештај

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Адреса правног лица

14243 Горња Топлица, Мионица

Маршала Тита бб, Велика Греда, Пландиште

Предмет продаје

 

Удео Акционарског фонда који представља 5,1711% укупно регистрованог капитала

Удео Акционарског фонда који представља 30,33% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

19.842.545

90.000.000

Шифра продаје

АФ 2024-38

АФ 2024-39

Депозит за учешће

(у дин.)

9.921.272,50

45.000.000

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

20.000,00

 

 

Назив правног лицa

КОНФЕКЦИЈА ЛИСЦА ДОО

МР КВАРТ ДОО

Матични број

07592230

17431986

Делатност

Производња рубља

Делатност приказивања кинематографских дела

Адреса правног лица

Ж. Николића бр. 83, Бабушница

Цара Лазара бр. 34, Краљево

Предмет продаје

 

Удео Акционарског фонда који представља 22,52% укупно регистрованог капитала

Удео Акционарског фонда који представља 22,269% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

4.785.500

15.000.000

Шифра продаје

АФ 2024-40

АФ 2024-41

Депозит за учешће

(у дин.)

2.392.750

7.500.000

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

20.000,00

 

 

Назив правног лицa

НАТУРА ДОО

ПРВИ МАЈ СТАНДАРД ДОО

Матични број

08699488

06376142

Делатност

Неспецијализована трговина на велико

Производња остале одеће

Адреса правног лица

Јована Цвијића бр. 10, Суботица

Стевана Синђелића бб, Бабушница

Предмет продаје

 

Удео Акционарског фонда који представља 19,89% укупно регистрованог капитала

Удео Акционарског фонда који представља 35,00% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

7.132.355

8.568.350

Шифра продаје

АФ 2024-42

АФ 2024-43

Депозит за учешће

(у дин.)

3.566.177,50

4.284.175

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

20.000,00

 

 

Назив правног лицa

УНИОНИНВЕСТ ДОО

ФАС КОНСАЛТИНГ ДОО

Матични број

06090877

07019432

Делатност

Постављање електричних инсталација

Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

Адреса правног лица

Драгослава Срејовића бр. 33, Крагујевац

Анрија Жамеа бр. 4, Београд

Предмет продаје

 

Удео Акционарског фонда који представља 17,02% укупно регистрованог капитала

Удео Акционарског фонда који представља 13,73583% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

638.250

2.500.000

Шифра продаје

АФ 2024-44

АФ 2024-45

Депозит за учешће

(у дин.)

319.125

1.250.000

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

20.000,00

Заинтересована лица су дужна да откупе продајну документацију. Захтев се подноси Министарству у писаној форми, поштом на адресу Кнеза Милоша бр. 20, 11000 Београд, Република Србија са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације“ уз навођење Шифре продаје или електронском поштом на e-mail адресе ниже наведене, најкасније до 26. јуна 2024. године до 15:00 часова.

Захтев мора садржати контакт податке подносиоца Захтева (име и презиме/пун назив, адресу, ЈМБГ/матични број, e-mail адресу/телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, подносиоцу захтева или овлашћеном лицу подносиоца Захтева, биће испостављена инструкција за уплату накнаде.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси Теразије бр. 23, Београд, IV спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште или е-maila. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

Продајну документацију чине:

  • Документација и информације о предмету продаје
  • Упутство за понуђаче.
  • Нацрт Уговора о продаји

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 3. ЈУЛ 2024. ГОДИНЕ ДО 15:00 часова. Пријава се доставља Министарству привреде, на адресу Кнеза Милоша бр. 20, 11000 Београд, Република Србија, у складу са Упутством за понуђаче.

Отварање ковертираних пријава одржаће се 10. јула 2024. године у просторијама Министарства, на адреси: Теразије бр. 23, IV спрат, Београд, у 12:00 часова. Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Средство плаћања у Поступку је у домаћој валути. Проглашени купац у Поступку продајну цену плаћа одједном.

Депозит за учешће износи 50% минималне цене и уплаћује се у готовом новцу. Враћање депозита је прописано Уредбом и Упутством за понуђаче, а учесник Поступка потписом Пријаве потврђује да је упознат са одредбама Уредбе и Упутства за понуђаче у вези са враћањем депозита.

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале. Министарство ће поништити Јавни позив у целости или за појединачна привредна друштва чији капитал је предмет продаје, у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати Мишу Петровића тел. 011/3020-835, е-mail адреса misa.petrovic@privreda.gov.rs или Маријану Ђаковић тел. 011/3020-834, е-mail адреса: marijana.djakovic@privreda.gov.rs

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива