JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА У ВЛАСНИШТВУ АКЦИОНАРСКОГ ФОНДА

25. апр. 2024.

На основу члана 12. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник Републике Србије“, бр. 123/2007, 30/2010, 115/2014 и 112/2015) (у даљем: Закон), Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник Републике Србије“, бр. 33/2017) (у даљем тексту: Уредба) и Одлукe Савета Акционарског фонда, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступцима прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда следећих привредних друштава:

Назив правног лицa

ECOCOM ŽITOPROMET

АЗУР

Матични број

07647573

08052743

Делатност

Производња млинских производа

Бојење и застакљивање

Адреса правног лица

Војводе Степе бр. 178, Драгиње, Коцељева

Поштанска бр. 33, Сента

Предмет продаје

 

Удео који представља 0,15378% укупно регистрованог капитала

Удео који представља 0,89% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

101.130

310.325

Шифра продаје

АФ 2024-17

АФ 2024-18

Депозит за учешће

(у дин.)

50.565

155.163

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

20.000,00

 

Назив правног лицa

ГРАДЊА КАБЛАР

ЕЛЕКТРОНАБАВА

Матични број

17262823

07888309

Делатност

Друмски превоз терета

Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство

Адреса правног лица

Друга Пролетерска бр. 70, Краљево

Краља Петра бр. 10, Београд

Предмет продаје

 

Удео који представља 28,30% укупно регистрованог капитала

Удео који представља 1,38 % укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

103.295

39.178

Шифра продаје

АФ 2024-19

АФ 2024-20

Депозит за учешће

(у дин.)

51.648

19.589

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

10.000,00

 

Назив правног лицa

ЕТЦ - ПРИКО

ИЗОЛАТЕР ГЗП

Матични број

17119451

08152721

Делатност

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Остали завршни радови

Адреса правног лица

Војвођанска бр. 4а, Врњачка Бања

Булевар цара Лазара бр. 92, Нови Сад

Предмет продаје

 

Удео који представља 4,60% укупно регистрованог капитала

Удео који представља 0,92% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

20.000

149.031

Шифра продаје

АФ 2024-21

АФ 2024-22

Депозит за учешће

(у дин.)

10.000

74.516

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

10.000,00

20.000,00

 

Назив правног лицa

ИП ПОЛИМЉЕ

ИСТЕР-ИНЖЕЊЕРИНГ

Матични број

07280777

07096488

Делатност

Издавање новина

Истраживање и развој у осталим природним и техничко - технолошким наукама

Адреса правног лица

Полимска бр. 1, Пријепоље

Владике Николаја бр. 37, Ваљево

Предмет продаје

 

Удео који представља 27,63% укупно регистрованог капитала

Удео који представља 3,22% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

614.768

104.650

Шифра продаје

АФ 2024-23

АФ 2024-24

Депозит за учешће

(у дин.)

307.384

52.325

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

20.000,00

 

Назив правног лицa

ЛАБАХ

МАЕСТРО - СОКО

Матични број

07557027

07202105

Делатност

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

Делатност фризерских и козметичких салона

Адреса правног лица

Банатска бр. 31б, Београд (Земун)

Светог Саве бр. 4 и 6, Сокобања

Предмет продаје

 

Удео који представља 1,37% укупно регистрованог капитала

Удео који представља 28,77% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

103.325

73.939

Шифра продаје

АФ 2024-25

АФ 2024-26

Депозит за учешће

(у дин.)

51.663

36.970

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

10.000,00

 

Назив правног лицa

МИП-РШВ

НИП ТАКОВСКЕ НОВИНЕ

Матични број

07304064

20150521

Делатност

Поправка и одржавање друге транспортне опреме

Издавање новина

Адреса правног лица

Железничка бр. 8 -10, Ћуприја

Војводе Милана бр. 3, Горњи Милановац

Предмет продаје

 

Удео који представља 0,59% укупно регистрованог капитала

Удео који представља 4,69 % укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

981.099

48.495

Шифра продаје

АФ 2024-27

АФ 2024-28

Депозит за учешће

(у дин.)

490.550

24.247

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

10.000,00

 

Назив правног лицa

ПАЛАТА ЈАДРАН

ПРОЈЕКТНИ БИРО

Матични број

07037864

06851347

Делатност

Услуге одржавања објеката

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Адреса правног лица

Немањина бр. 4, Београд

Скадарска бр. 7, Чачак

Предмет продаје

 

Удео који представља 13,5% укупно регистрованог капитала

Удео који представља 1,35% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

286.740

104.949

Шифра продаје

АФ 2024-29

АФ 2024-30

Депозит за учешће

(у дин.)

143.370

52.475

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

20.000,00

 

Назив правног лицa

РАСАДНИК

СЕНТРИ СЕНТРИС

Матични број

07889453

07035675

Делатност

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Неспецијализована трговина на велико

Адреса правног лица

Краља Петра I бр. 372 , Младеновац

Тадеуша Кошћушка бр. 63, Београд

Предмет продаје

 

Удео који представља 0,59% укупно регистрованог капитала

Удео који представља 0,141658475% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

24.621

56.437

Шифра продаје

АФ 2024-31

АФ 2024-32

Депозит за учешће

(у дин.)

12.310

28.218

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

10.000,00

10.000,00

 

Назив правног лицa

ФРИЗЕР

ЦРВЕНИ СИГНАЛ ПЛУС

Матични број

07368526

07341849

Делатност

Делатност фризерских и козметичких салона

Делатност школа за возаче

Адреса правног лица

Милинка Кушића бр. 61, Ивањица

Партизанских курира бр. 19, Крушевац

Предмет продаје

 

Удео који представља 7,78% укупно регистрованог капитала

Удео који представља 0,21% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

20.000

10.000

Шифра продаје

АФ 2024-33

АФ 2024-34

Депозит за учешће

(у дин.)

10.000

5.000

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

10.000,00

3.000,00

 

Назив правног лицa

ШУМАРИЦЕ

Матични број

07150121

Делатност

Хотели и сличан смештај

Адреса правног лица

Бранка Радичевића бр. 22, Крагујевац

Предмет продаје

 

Удео који представља 0,12% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

309.026

Шифра продаје

АФ 2024-35

Депозит за учешће

(у дин.)

154.513

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000,00

Заинтересована лица су дужна да откупе продајну документацију. Захтев се подноси Министарству у писаној форми, поштом на адресу Кнеза Милоша бр. 20, 11000 Београд, Република Србија са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације“ уз навођење Шифре продаје или електронском поштом на e-mail адресе ниже наведене, најкасније до 14. маја 2024. године до 15:00 часова.

Захтев мора садржати контакт податке подносиоца Захтева (име и презиме/пун назив, адресу, ЈМБГ/матични број, e-mail адресу/телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, подносиоцу захтева или овлашћеном лицу подносиоца Захтева, биће испостављена инструкција за уплату накнаде.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси Теразије бр. 23, Београд, IV спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште или е-maila. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

Продајну документацију чине:

  • Документација и информације о предмету продаје

  • Упутство за понуђаче.

  • Нацрт Уговора о продаји

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 21. МАЈ 2024. ГОДИНЕ ДО 15:00 часова. Пријава се доставља Министарству привреде, на адресу Кнеза Милоша бр. 20, 11000 Београд, Република Србија, у складу са Упутством за понуђаче.

Отварање ковертираних пријава одржаће се 28. маја 2024. године у просторијама Министарства, на адреси: Теразије бр. 23, IV спрат, Београд, у 12:00 часова. Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Средство плаћања у Поступку је у домаћој валути. Проглашени купац у Поступку продајну цену плаћа одједном.

Депозит за учешће износи 50% минималне цене и уплаћује се у готовом новцу. Враћање депозита је прописано Уредбом и Упутством за понуђаче, а учесник Поступка потписом Пријаве потврђује да је упознат са одредбама Уредбе и Упутства за понуђаче у вези са враћањем депозита.

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале. Министарство ће поништити Јавни позив у целости или за појединачна привредна друштва чији капитал је предмет продаје, у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати Мишу Петровића тел. 011/3020-835, е-mail адреса misa.petrovic@privreda.gov.rs или Маријану Ђаковић тел. 011/3020-834, е-mail адреса: marijana.djakovic@privreda.gov.rs

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива