Потписан Уговор о продаји капитала СЛАВИЈА ХОТЕЛИ ДОО, Београд

18. јан. 2024.

Потписан Уговор о продаји капитала СЛАВИЈА ХОТЕЛИ ДОО, Београд
Шифра поступка: ЈП 5/23

Министарство привреде је, дана 2. октобра 2023. године, објавило јавни позив за продају удела у власништву Републике Србије, који чини 100% капитала СЛАВИЈА ХОТЕЛИ ДОО, Београд, шифра поступка: ЈП 5/23, у дневним новинама „Вечерње новости“ и на интернет страници Министарства привреде.

Квалификациони услови за учешће у Поступку, дефинисани Јавним позивом, су:
- за привредно друштво: да је самостално остварило пословни приход у 2022. години у износу од најмање 50 милиона евра и да је самостално остварило пословни и нето добитак у 2022. години,
- за инвестициони фонд са својством правног лица: да је имао укупну активу у вредности од најмање 250 милиона евра у 2022. години,
- за физичко лице: да поседује новчана средства у износу од најмање 25 милиона евра.

Рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 24. новембар 2023. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До наведеног рока поднета је једна пријава за учешће у поступку и то од стране учесника Индустрија меса Матијевић ДОО, Нови Сад.

Дана 17. јануара 2024. године, потписан је Уговор о продаји капитала у власништву Републике Србије који чини 100% укупног капитала субјекта приватизације СЛАВИЈА ХОТЕЛИ ДОО, Београд, са купцем, правним лицем Индустрија меса Матијевић ДОО, Нови Сад, пред Јавним бележником Марком Дуловићем из Београда, под бројем УОП-Т: 5-2024, по продајној цени у износу од 24.940.661,00 еврa.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Славија хотели доо
Контрола

СЛАВИЈА ХОТЕЛИ ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ, БЕОГРАД (ВРАЧАР)

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива