ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД

26. дец. 2023.

ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА
ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД

Шифра поступка: ЈП 4/23

Дана 9. октобра 2023. године објављен је Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД, МБ: 07012209, шифра поступка: ЈП 4/23 (у даљем тексту: Јавни позив) у дневним новинама „Новости“ и на интернет страници Министарства привреде.

Предмет продаје чиниo je пакет акција састављен од 15.941 акција и то 14.188 акција (60,20027% капитала) у власништву Регистра акција и удела пренетих после раскида уговора закљученог у поступку приватизације и 1.753 акције (7,43805% капитала) Фонда за развој Републике Србије, што представља 67,63832% укупно регистрованог капитала Субјекта приватизације.

Почетна цена за продају капитала износила је 50% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2022. године, који се нуди на продају, односно 1.905.981,42 евра.

Рок за доставу захтева за откуп Продајне документације био је 27. октобар 2023. године до 15:00 часова, док је рок за доставу пријава за учешће у поступку био 8. новембар 2023. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

До истека рока за подношење Пријава поднета је једна Пријава од стране учесника VILA LIBRI ДОО, Београд, МБ: 21937436.

На предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, Министарство привреде је дана 30. новембра 2023. године, донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника VILA LIBRI ДОО, Београд.

Уговор о продаји капитала потписан је 26. децембра 2023. године, између Министарства привреде и VILA LIBRI ДОО, Београд, матични број: 21937436, по продајној цени у износу од 1.906.000,00 евра, и оверен истог дана пред Јавним бележником Марком Дуловићем под бројем: УОП-Т: 243-2023.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарству привреде је достављено, у складу са Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17), мишљење Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

ИП Рад ад
Контрола

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД )

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива