ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације ТОЗА МАРКОВИЋ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КИКИНДА

08. нов. 2023.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писама o заинтересованости
за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације
ТОЗА МАРКОВИЋ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КИКИНДА матични број: 08053847
шифра јавног позива: ПОЗ 5/23

 1. Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације ТОЗА МАРКОВИЋ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КИКИНДА, матични број: 08053847 (у даљем тексту: Субјект приватизације) којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

 2. Податке о Субјекту приватизације можете преузети овде.

 3. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - ПОЗ 5/23“ и да садржи следеће елементе:

  • основне податке о заинтересованом инвеститору;

  • исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјекта приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији;

  • предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјекта приватизације и ван Субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

 4. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма о заинтересованости није обавезујућа.

 5. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресу marko.ljuboja@privreda.gov.rs најкасније до 8. децембра 2023. године.

 6. Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.

 7. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд, Кнеза Милоша 20

Телефон: 011/3642-803
e-mail: marko.ljuboja@privreda.gov.rs

Акционарски фонд

ТОЗА МАРКОВИЋ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КИКИНДА

Локација:

Кикинда

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива