ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА ДОО ИНЂИЈА

08. сеп. 2023.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писама o заинтересованости

за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације
ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА ДОО ИНЂИЈА
матични број: 20011980
шифра јавног позива: ПОЗ 3/23

 1. Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА ДОО ИНЂИЈА, матични број: 20011980 (у даљем тексту: Субјект приватизације) којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

  Податке о Субјекту приватизације можете преузети овде.

 2. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - ПОЗ 3/23“ и да садржи следеће елементе:

  • основне податке о заинтересованом инвеститору;

  • исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјекта приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији;

  • предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјекта приватизације и ван Субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

 3. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма о заинтересованости није обавезујућа.

 4. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресу jovana.radulovic@privreda.gov.rs најкасније до 9. октобра 2023. године.

 5. Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.

 6. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд, Кнеза Милоша 20

Телефон: 011/3642-746
e-mail: jovana.radulovic@privreda.gov.rs

Приватизација

ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА ДОО

Локација:

Инђија

Делатност:

Третман и одлагање отпада који није опасан

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива