ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

05. сеп. 2023.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писама o заинтересованости
за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације
ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
матични број: 07018215
шифра јавног позива: ПОЗ 2/23

1. Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД), матични број: 07018215 (у даљем тексту: Субјект приватизације) којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

Податке о Субјекту приватизације можете преузети овде.

2. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - ПОЗ 2/23“ и да садржи следеће елементе:
основне податке о заинтересованом инвеститору;
исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјеката приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији;
предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјеката приватизације и ван Субјеката приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.
3. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма о заинтересованости није обавезујућа.
4. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресу dejana.perovic@privreda.gov.rs најкасније до 5. октобра 2023. године.
5. Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.
6. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд, Кнеза Милоша 20
Телефон: 011/3642-725
e-mail: dejana.perovic@privreda.gov.rs

Приватизација

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД АД ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА РОБЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Техничко испитивање и анализе

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива