JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА У ВЛАСНИШТВУ АКЦИОНАРСКОГ ФОНДА

04. мај. 2023.

На основу члана 12. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник Републике Србије“, бр. 123/2007, 30/2010, 115/2014 и 112/2015) (у даљем: Закон), Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник Републике Србије“, бр. 33/2017) (у даљем тексту: Уредба) и Одлукa Савета Акционарског фонда, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА У ВЛАСНИШТВУ АКЦИОНАРСКОГ ФОНДА

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступцима прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда следећих привредних друштава:

Назив правног лица

ЕИ ТЕСТ ДОО НИШ

НИШ ХЕРЦ ДОО НИШ

Матични број

07660693

07683103

Делатност

 

Производња рачунара и периферне опреме

 

Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила

Контакт подаци (адреса и број телефона)

 

Ниш, Булевар светог Цара Константина бр. 80-86

тел.018/542-132

Ниш, Јабланичка бр. 21

тел. 063/488-414

Предмет продаје

 

Удео у власништву Акционарског фонда који представља 8,30% укупно регистрованог капитала

Удео у власништву Акционарског фонда који представља 17,17% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

2.068.028

1.500.000

Шифра продаје

АФ 2023-01

АФ 2023-02

Депозит за учешће

(у дин.)

1.034.014

750.000

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000

20.000

Заинтересована лица су дужна да откупе продајну документацију. Захтев се подноси Министарству у писаној форми, поштом на адресу Кнеза Милоша бр. 20, 11000 Београд, Република Србија са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације“ уз навођење Шифре продаје, најкасније до 18. маја 2023. године до 15:00 часова.

Захтев мора садржати контакт податке подносиоца Захтева (име и презиме/пун назив, адресу, ЈМБГ/матични број, e-mail адресу/телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, подносиоцу захтева или овлашћеном лицу подносиоца Захтева, биће испостављена инструкција за уплату накнаде.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси Теразије бр. 23, Београд, IV спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

Продајну документацију чине:

  • Документација и информације о предмету продаје

  • Образац пријаве за учествовање у Поступку

  • Образац понуде

  • Нацрт Уговора о продаји

  • Упутство за понуђаче.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 25. МАЈ 2023. ГОДИНЕ ДО 15:00 часова. Пријава се доставља Министарству привреде, на адресу Кнеза Милоша бр. 20, 11000 Београд, Република Србија, у складу са Упутством за понуђаче.

Отварање Главног коверта и Коверта са ознаком: „Подаци о понуђачу“ одржаће се 1. јуна 2023. године у просторијама Министарства, на адреси: Теразије бр. 23, IV спрат, Београд, у 12:00 часова.

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

Средство плаћања у Поступку је у домаћој валути. Проглашени купац у Поступку продајну цену плаћа одједном.

Депозит за учешће износи 50% минималне цене и уплаћује се у готовом новцу. Враћање депозита је прописано Уредбом и Упутством за понуђаче, а учесник Поступка потписом Пријаве потврђује да је упознат са одредбама Уредбе и Упутства за понуђаче у вези са враћањем депозита.

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале. Министарство ће поништити Јавни позив у целости или за појединачна привредна друштва чији капитал је предмет продаје, у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати Мишу Петровића тел. 011/3020-835, е-mail адреса misa.petrovic@privreda.gov.rs или Кристину Радовановић тел. 011/3020-820, е-mail адреса: kristina.radovanovic@privreda.gov.rs

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива