Обавештавамо, Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: ''Инвест – Импорт'' а.д. из Београда

24. окт. 2022.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: ''Инвест - Импорт'' а.д. из Београда (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. С тим у вези,

О б а в е ш т а в а м о

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

ИНВЕСТ - ИМПОРТ а.д. за извоз, увоз и инвестиционе радове, Београд

Матични број:

07049528

Назив делатности:

Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Предмет продаје:

 

8.433 акције у власништву Акционарског фонда (20,62362% од укупне емисије акција Издаваоца)

CFI код ESVUFR, ISIN број RSINIME99106

 

Акционарски фонд

ИНВЕСТ-ИМПОРТ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива