Обавештавамо све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца „Динара" АД Београд

12. окт. 2022.

Министарство привреде је надлежно за продају акција у власништву Акционарског фонда издаваоца „Динара“ АД Београд (у даљем тексту: Издавалац) на тржишту хартија од вредности. С тим у вези,

Обавештавамо

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

ДИНАРА АД у мешовитој својини за спољну и унутрашњу трговину и пословно - техничку сарадњу

Матични број:

07037384

Назив делатности:

Неспецијализована трговина на велико

Предмет продаје:

 

8.032 акција у власништву Акционарског фонда (3,78770%% од укупне емисије акција Издаваоца), CFI код ESVUFR, ISIN број RSDINAE68529

 

Акционарски фонд

ДИНАРА-АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ, ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ, БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива