Обавештавамо, све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца „Београдмонтажа" АД из Београда

03. окт. 2022.

Министарство привреде је надлежно за продају акција у власништву Акционарског фонда и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање издаваоца „Београдмонтажа“ АД из Београда (у даљем тексту: Издавалац) на тржишту хартија од вредности. С тим у вези

О б а в е ш т а в а м о

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда, као и акција у власништву Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

Монтажно пројектно производно предузеће БЕОГРАДМОНТАЖА АД БЕОГРАД

Матични број:

07022620

Назив делатности:

Постављање електричних инсталација

Предмет продаје:

 

4.710 акција у власништву Акционарског фонда (17,00729% од укупне емисије акција Издаваоца)

2.771 акција у власништву Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (10,00578% од укупне емисије акција Издаваоца);

CFI код ESVUFR, ISIN број RSBGMOE28904

 

Акционарски фонд

БЕОГРАДМОНТАЖА - ДП

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива