Обавештавамо, Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: „Транспорт - Вождовац" АД из Београда

27. јул. 2022.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: „Транспорт - Вождовац“ АД из Београда (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. С тим у вези,

Обавештавамо

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

Акционарско друштво за превоз, истовар и ускладиштење робе и терета ТРАНСПОРТ - ВОЖДОВАЦ АД Београд

Матични број:

17163949

Назив делатности:

Манипулација теретом

Предмет продаје:

 

231 акција у власништву Акционарског фонда (0,27881% од укупне емисије акција Издаваоца)

CFI код ESVUFR, ISIN број RSTRVOE24317

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ, ИСТОВАР И УСКЛАДИШТЕЊЕ РОБЕ И ТЕРЕТА ТРАНСПОРТ-ВОЖДОВАЦ БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Манипулација теретом

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива