Обавештавамо, Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Ирмово АД Степановићево

26. мај. 2022.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Ирмово АД Степановићево (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

Обавештавамо

све заинтересоване да ће Министарство привреде испостављати налоге за продају акција Издаваоца у власништву Акционарског фонда на Београдској берзи, а трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

АД ИРМОВО предузеће за трговину и услуге Степановићево

Матични број:

08247072

Назив делатности:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Предмет продаје:

 

1.651 акција у власништву Акционарског фонда (1,55434% од укупне емисије акција Издаваоца), CFI код ESVUFR, ISIN број RSIRMOE51957

 

Акционарски фонд

АД ИРМОВО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СТЕПАНОВИЋЕВО

Локација:

Степановићево

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива