Потписан Уговор о продаји КРУШИК ПЛАСТИКА АД, Осечина

01. мар. 2022.

Потписан Уговор о продаји

КРУШИК ПЛАСТИКА АД, Осечина

Шифра поступка: ЈП 7/21


Министарство привреде је, дана 6. октобра 2021. године, објавило Јавни позив за продају пакета акција који чини 97,71568% капитала КРУШИК ПЛАСТИКЕ АД, Осечина, шифра поступка: ЈП 7/21, у дневним новинама „Српски телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде.

Рок за подношење захтева за откуп продајне документације био је 22. октобар 2021. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До датог рока, поднета су два захтева за откуп продајне документације и то од стране следећих заинтересованих лица:

  1. CONSTRUCTION PLASTIC DOO, Београд;

  2. МОТО-ПЛАСТ ДОО, Нова Пазова.

Рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 5. новембар 2021. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До наведеног рока поднета је једна пријава за учешће у поступку и то од стране учесника CONSTRUCTION PLASTIC DOO, Београд.

На предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, Министарство привреде је дана 30. децембра 2021. године донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника CONSTRUCTION PLASTIC DOO, Београд.

Дана 28. фебруара 2022. године, потписан је Уговор о продаји пакета од 764.294 акција који чини 97,71568% укупног регистрованог капитала субјекта приватизације КРУШИК ПЛАСТИКА АД, Осечина, који се састоји од 517.130 акција у власништву Републике Србије што чини 66,11554% укупног капитала, 159.801 акције у власништву Регистра акција и удела што чини 20,43070% укупног капитала, 62.961 акције у власништву Фонда за развој Републике Србије што чини 8,04962% укупног капитала, 16.509 акција у власништву Републичког фонда за ПИО што чини 2,011069% укупног капитала и 7.893 акција у власништву Акционарског фонда што чини 1,00913% укупног капитала, са купцем, правним лицем CONSTRUCTION PLASTIC DOO, Београд, пред Јавним бележником Миодрагом Глишићем из Београда, под бројем УОП-Т: 18/2022, по продајној цени у износу од 1.930.000,00 еврa.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

КРУШИК-ПЛАСТИКА АД
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРУШИК-ПЛАСТИКА ОСЕЧИНА (ВАРОШИЦА)

Локација:

Осечина

Делатност:

Производња осталих производа од пластике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива