Потписан уговор о продаји капитала ЈАДРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РАТАРСТВО НОВА ГАЈДОБРА

23. нов. 2021.
ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА

ЈАДРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РАТАРСТВО НОВА ГАЈДОБРА,

МБ: 08058130

Шифра поступка: ЈП 1/21

Министарство привреде је 29. јуна 2021. године, објавило Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЈАДРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РАТАРСТВО НОВА ГАЈДОБРА, МБ: 08058130 (у даљем тексту: Субјект приватизације), шифра поступка: ЈП 1/21, у дневним новинама „Српски телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде.

Предмет продаје чиниo je пакет акција састављен од 111.093 акција у власништву Регистра акција и удела, што представља 99,74232% укупног капитала Субјекта приватизације.

Почетна цена за продају капитала износила је 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2020. године, који се нуди на продају, односно: 3.230.780,20 ЕУР.

Рок за подношење захтева за откуп продајне документације био је 30. јул 2021. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До наведеног рока, поднета су два захтева за откуп продајне документације.

Рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 27. август 2021. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До наведеног рока поднета је једна пријава за учешће у поступку и то од стране учесника ДОО БАНИЈА - ПАЛ ТЕМЕРИН, МБР: 20040297.

На предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, Министарство привреде је, дана 11. октобра 2021. године, донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника ДОО БАНИЈА - ПАЛ ТЕМЕРИН, МБР: 20040297.

Уговор о продаји капитала ЈАДРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РАТАРСТВО НОВА ГАЈДОБРА, МБ: 08058130, између Министарства привреде и ДОО БАНИЈА - ПАЛ ТЕМЕРИН, МБР: 20040297, потписан је 19. новембра 2021. године, по продајној цени у износу од 3.239.126,78 евра, и оверен истог дана пред Јавним бележником Миодрагом Глишићем под бројем УОП-Т: 278/2021.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

ЈАДРАН АД
Акционарски фонд

ЈАДРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РАТАРСТВО НОВА ГАЈДОБРА

Локација:

Нова Гајдобра

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива