Обавештавамо, Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: „ПП Фекетић" АД из Сомбора

25. окт. 2021.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: „ПП Фекетић“ АД из Сомбора (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. С тим у вези,

 

О б а в е ш т а в а м о

 

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

 

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

Акционарско друштво ФЕКЕТИЋ за пољопривредну производњу Сомбор

Матични број:

08065616

Назив делатности:

Гајење жита (осим пиринча) легуминоза и уљарица

Предмет продаје:

 

1.190 акција у власништву Акционарског фонда (0,36% од укупне емисије акција Издаваоца)

CFI код ESVUFR, ISIN број RSFEKEE86572

 

Акционарски фонд

ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА ФЕКЕТИЋ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СОМБОР

Локација:

Сомбор

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива