Обавештавамо, Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: „Кланица 8. октобар" АД из Петровца

15. сеп. 2021.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: „Кланица 8. октобар“ АД из Петровца (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. С тим у вези,

О б а в е ш т а в а м о

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

Привредно друштво за производњу, промет и услуге

КЛАНИЦА 8. ОКТОБАР АД Петровац

Матични број:

07163789

Назив делатности:

Прерада и конзервисање меса

Предмет продаје:

 

2.041 акција у власништву Акционарског фонда (9,70195% од укупне емисије акција Издаваоца)

CFI код ESVUFR, ISIN број RSOSMIE27518

 

 

 

 

 

 

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива