Обавештавамо све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама издаваоца Inex-bakar а.д. Мајданпек на Београдској берзи

30. јун. 2021.

На основу Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник РС'', бр. 123/07, 30/10, 115/14 и 112/15) и Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-аутентично тумачење) прописано је да Министарство привреде продаје акције Акционарског фонда као и акције Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. С тим у вези,

Обавештавамо

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама издаваоца Inex-bakar а.д. Мајданпек на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда, као и акција у власништву Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

Подаци о издаваоцу:

Пословно име:

INEX-BAKAR А.Д. МАЈДАНПЕК

Матични број:

07128916

Назив делатности:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Предмет продаје:

11.501 акција у власништву Акционарског фонда (31,09891% од укупне емисије акција Издаваоца)

2.631 акција у власништву Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (7,11427% од укупне емисије акција Издаваоца);

CFI код ESVUFR, ISIN број RSINXBE17928

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива