Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: „Центроисток" АД из Бора

21. апр. 2021.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: „Центроисток“ АД из Бора (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. С тим у вези,

 

О б а в е ш т а в а м о

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

Акционарско друштво „ЦЕНТРОИСТОК“

Матични број:

07208391

Назив делатности:

Oстала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

Предмет продаје:

16.807 акција у власништву Акционарског фонда (8,19 % од укупне емисије акција Издаваоца)

CFI код ESVUFR, ISIN број RSCRISE81386

 

 

 

 

 

 

Акционарски фонд

ТРГОВИНСКО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦЕНТРОИСТОК АД, БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива