Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Благоје Костић – Црни Марко а.д. Пирот

22. феб. 2021.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Благоје Костић - Црни Марко а.д. Пирот (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

 

Обавештавамо

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда, као и акција у власништву Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

БЛАГОЈЕ КОСТИЋ - ЦРНИ МАРКО А.Д. ПИРОТ

Матични број:

07215193

Назив делатности:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Предмет продаје:

 

6.285 акција у власништву Акционарског фонда (25,68136% од укупне емисије акција Издаваоца)

2.447 акција у власништву Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (9,99877% од укупне емисије акција Издаваоца);

CFI код ESVUFR, ISIN број RSBLKOE76444

 

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива