Измену број 1 jавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД

06. јан. 2021.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), а у вези са тачком 10) Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Рибарско газдинство Акционарско друштво, Београд (Раковица), матични број: 07045085, шифра поступка: ЈП 2/20, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД (РАКОВИЦА),

МАТИЧНИ БРОЈ: 07045085

 

Шифра поступка: ЈП 2/20

Министарство обавештава сва заинтересована лица о Измени број 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Рибарско газдинство Акционарско друштво, Београд (Раковица), матични број: 07045085, шифра поступка: ЈП 2/20 (у даљем тексту: Јавни позив), објављеног 30. децембра 2020. године у дневном листу „Српски телеграф” и на интернет страници Министарства, на начин како следи:

1. Први став Јавног позива мења се и гласи:

“Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД (РАКОВИЦА), МБ: 07045085 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем и уз примену мере за припрему и растерећење субјекта приватизације условним отписом дуга (у даљем тексту: Поступак) да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).“

2. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

Акционарски фонд

РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД (РАКОВИЦА)

Локација:

Београд

Делатност:

Слатководне аквакултуре

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива