Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: ПП Милетић а.д. Сомбор

26. нов. 2020.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: ПП Милетић а.д. Сомбор (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

Обавештавамо

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

 

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

ПП МИЛЕТИЋ А.Д. СОМБОР

Матични број:

08028419

Назив делатности:

Гајење жита (осим пиринча) легуминоза и уљарица

Предмет продаје:

 

384 акције у власништву Акционарског фонда (0,19017% од укупне емисије акција Издаваоца)

CFI код ESVUFR, ISIN број RSMILEE26649

 

 

 

 

 

Акционарски фонд

ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА МИЛЕТИЋ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СОМБОР

Локација:

Сомбор

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива