Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Партенон М.А.М. Систем а.д. Београд

18. нов. 2020.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Партенон М.А.М. Систем а.д. Београд (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

 

Обавештавамо

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

 

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

ПАРТЕНОН М.А.М. СИСТЕМ А.Д. БЕОГРАД

Матични број:

07741383

Назив делатности:

Издавање књига

Предмет продаје:

 

3.290 акција у власништву Акционарског фонда (12,30551% од укупне емисије акција Издаваоца)

CFI код ESVUFR, ISIN број RSPTNNE14592

 

 

 

 

 

Акционарски фонд

ПАРТЕНОН М.А.М. СИСТЕМ, ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива