JАВНИ ПОЗИВ за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда привредног друштва ВАТРОСТАЛНА-ЕНЕРГОТЕРМ ДОО Београд

28. окт. 2020.

На основу члана 12. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 123/2007, 30/2010, 115/2014 и 112/2015) (у даљем: Закон), Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 33/2017) (у даљем тексту: Уредба) и Одлуке Савета Акционарског фонда, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

  • ВАТРОСТАЛНА-ЕНЕРГОТЕРМ ДОО

 

Преузмите Јавни позив у целости
Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ У ВИСОКОГРАДЊИ ВАТРОСТАЛНА-ЕНЕРГОТЕРМ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива