ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Водопривредно привредно друштво СРЕДЊИ БАНАТ друштво са ограниченом одговорношћу, Зрењанин

26. окт. 2020.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости

за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације

Водопривредно привредно друштво СРЕДЊИ БАНАТ друштво са ограниченом одговорношћу, Зрењанин,

матични број: 08041245

шифра јавног позива: ПОЗ 6/20

 

1. Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Водопривредно привредно друштво СРЕДЊИ БАНАТ друштво са ограниченом одговорношћу, Зрењанин, матични број: 08041245 (у даљем тексту: Субјект приватизације) којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

 

Податке о Субјекту приватизације можете преузети овде.

 

2. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - ПОЗ 6/20“ и да садржи следеће елементе:

  • основне податке о заинтересованом инвеститору;

  • исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјеката приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији;

  • предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјеката приватизације и ван Субјеката приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

3. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма о заинтересованости није обавезујућа.

4. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресe marko.ljuboja@privreda.gov.rs и milena.zavisic@privreda.gov.rs најкасније до 25. новембра 2020. године.

5. Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.

6. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу:

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Београд, Кнеза Милоша 20

Телефон: 011/3642-803; 011/3642-955

e-mail: marko.ljuboja@privreda.gov.rs; milena.zavisic@privreda.gov.rs

Подаци о Субјекту приватизације Образац писма о заинтересованости

Водопривредно привредно друштво Средњи Банат друштво са ограниченом одговорношћу Зрењанин

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива