Измену број 1 jавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације водопривредно привредно друштво Смедерево, друштво с ограниченом одговорношћу, Смедерево

23. окт. 2020.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), а у вези са тачком 10) Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Водопривредно привредно друштво СМЕДЕРЕВО, друштво с ограниченом одговорноћу, Смедерево, матични број: 07198515, шифра поступка: ЈП 1/20, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СМЕДЕРЕВО, ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СМЕДЕРЕВО, МАТИЧНИ БРОЈ: 07198515

Шифра поступка: ЈП 1/20

 

Министарство обавештава сва заинтересована лица о Измени број 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Водопривредног привредног друштва Смедерево, друштво с ограниченом одговорношћу, Смедерево, матични број: 07198515, шифра поступка: ЈП 1/20 (у даљем тексту: Јавни позив), објављеног 9. октобра 2020. године у дневном листу „Српски телеграф” и на интернет страници Министарства, на начин како следи:

1. Тачка 1. Јавног позива мења се и гласи:

1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна правна лица, чија је регистрована претежна делатност из сектора F - грађевинарство (Квалификациони услов).“

2. У тачки 6. Јавног позива мења се други став тако да гласи:

„Продајна документација ће бити доступна од 30. октобра 2020. године.“

3. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

 

 

Контрола

Водопривредно привредно друштво Смедерево друштво са ограниченом одговорношћу Смедерево

Локација:

Смедерево

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива