ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Минел концерн за изградњу енергетских и индустријски објеката акционарско друштво, Београд

01. окт. 2020.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости

за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације

Минел концерн за изградњу енергетских и индустријски објеката акционарско друштво, Београд

шифра јавног позива: ПОЗ 3/20

 

1. Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Минел концерн за изградњу енергетских и индустријских објеката акционарско друштво, Београд, Цара Лазара 3, матични број: 07027524, (у даљем тексту: Субјект приватизације), којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

Податке о Субјекту приватизације можете преузети овде.

  1. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - ПОЗ 3/20“ и да садржи следеће елементе:

  • основне податке о заинтересованом инвеститору

  • исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјекта приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији

  • предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјекта приватизације и ван Субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

  1. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма о заинтересованости није обавезујућа.

  2. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресу dusan.sutanovac@privreda.gov.rs, најкасније до 30. октобра 2020. године.

  3. Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.

  4. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу: 

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд, Кнеза Милоша 20
Телефон: 011/3642-781
Подаци о Субјекту приватизације Образац писма о заинтересованости
Акционарски фонд

МИНЕЛ КОНЦЕРН ЗА ИЗГРАДЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА ДОО, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива