Потписан Уговор о продаји капитала Друштва са ограниченом одговорношћу за угоститељство, туризам и трговину ТРЕМ Београд

22. јан. 2020.

Министарство привреде је, дана 10. октобра 2019. године, објавило Јавни позив за продају 37,91200083% укупног капитала субјекта приватизације, Друштва са ограниченом одговорношћу за угоститељство, туризам и трговину „Трем“, Београд, који се састоји од:

  • удела Регистра акција и удела пренетих после раскида уговора закљученог у поступку приватизације који чини 37,912% основног капитала Субјекта приватизације и
  • удела Акционарског фонда ад Београд, који чини 0,00000083% основног капитала Субјекта приватизације,

шифра поступка: ЈП 11/19, у дневним новинама „Српски телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде.

 

Рок за подношење захтева за откуп продајне документације био је 25. октобар 2019. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До датог рока, поднета су два захтева за откуп продајне документације и то од стране следећих заинтересованих лица:

  1. Александар Радованац из Београда;
  2. Владимир Видић из Нове Пазове.

 

Рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 8. новембар 2019. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До наведеног рока поднета је једна пријава за учешће у поступку и то од стране учесника, Александра Радованца из Београда.

 

На предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, Министарство привреде је дана 3. децембра 2019. године донело Одлуку којом је за купца прогласило Учесника Александра Радованца из Београда.

 

Дана 22. јануара 2020. године, потписан је Уговор о продаји 37,91200083% укупног регистрованог капитала субјекта приватизације Друштва са ограниченом одговорношћу за угоститељство, туризам и трговину „Трем“ Београд, са купцем, Александром Радованцем из Београда и истог дана оверен пред Јавним бележником Аном Петровић из Београда, Врачар под бројем УОП-I: 1053-2020, по продајној цени у износу од 178.500 еврa.

 

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

ТРЕМ ДОО
Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ ТРЕМ БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива