Потписан Уговор о продаји JАТ ТЕХНИКА ДОО, Београд

23. дец. 2019.

Министарство привреде је, дана 25. октобра 2019. године, објавило Јавни позив за продају 99,3834% капитала ЈАТ ТЕХНИКЕ ДОО, Београд, шифра поступка: ЈП 14/19, у дневним новинама „Српски телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде.

 

Рок за подношење захтева за откуп продајне документације био је 6. новембар 2019. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До датог рока, поднета су два захтева за откуп продајне документације и то од стране следећих заинтересованих лица:

  1. AVIA PRIME A.S, Чешка Република;
  2. SR TECHNICS, Швајцарска.

 

Рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 12. новембар 2019. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До наведеног рока поднета је једна пријава за учешће у поступку и то од стране учесника AVIA PRIME A.S, Чешка Република.

 

На предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, Министарство привреде је дана 26. новембра 2019. године донело Одлуку којом је за купца прогласило Учесника AVIA PRIME A.S, Чешка Република.

 

Дана 23. децембра 2019. године, потписан је Уговор о продаји 99,3834% укупног регистрованог капитала субјекта приватизације ЈАТ ТЕХНИКА ДОО, Београд, који се састоји од удела од 95,4093% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Републике Србије, удела од 2,7273% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Републичког фонда за ПИО, удела од 1,0804% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Републичког завода за здравствено осигурање, удела од 0,1574% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Националне службе за запошљавање, удела од 0,0038% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Општине Пећинци, удела од 0,0023% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Града Панчева, удела од 0,0011% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Општине Алибунар, удела од 0,0009% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Општине Ковин, удела од 0,0008% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Града Вршца и удела од 0,0001% укупног капитала Субјекта приватизације у власништву Општине Аранђеловац, са купцем, правним лицем AVIA PRIME A.S, Чешка Република, закљученим пред Јавним бележником Аном Петровић из Београда, Врачар, дана 23. децембра 2019. године под бројем УОП-I: 11992-2019, по продајној цени у износу од 10.299.907,00 еврa.

 

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

ЈАТ Техника доо
Контрола

ЈАТ-ТЕХНИКА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКУ ВАЗДУХОПЛОВА, СУРЧИН

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка и одржавање летелица и свемирских летелица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива