Проглашен купац капитала ЈАТ-ТЕХНИКА друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова

28. нов. 2019.

Министарство привреде је, дана 25. октобра 2019. године, објавило Јавни позив за продају 99,3834% удела у капиталу субјекта приватизације ЈАТ-ТЕХНИКА друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, шифра поступка: ЈП 14/19, у дневним новинама „Српски телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде.

Рок за подношење захтева за откуп продајне документације био је 6. новембар 2019. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До датог рока, поднета су два захтева за откуп продајне документације и то од стране следећих заинтересованих лица:

  1. АVIA PRIME, Праг, Чешка Република,
  2. SR TECHNICS, Клотен, Швајцарска.

Рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 12. новембар 2019. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До наведеног рока поднета је једна пријава за учешће у поступку и то од стране учесника АVIA PRIME, Праг, Чешка Република.

На предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, Министарство привреде је дана 26. новембра 2019. године донело Одлуку којом је за купца прогласило Учесника АVIA PRIME, Праг, Чешка Република.

 

ЈАТ Техника доо
Контрола

ЈАТ-ТЕХНИКА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКУ ВАЗДУХОПЛОВА, СУРЧИН

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка и одржавање летелица и свемирских летелица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива