Измену бр.1 jавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације доо „Трем", Београд

25. окт. 2019.

У вези са чланом 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и чланом 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), а на основу овлашћења из тачке 10. Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ДОО „Трем“, Београд, шифра поступка: ЈП 11/19, објављеног дана 10. октобра 2019. године (у даљем тексту: Јавни позив), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

Измену бр.1 jавног позива
за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала
субјекта приватизације доо „Трем“, Београд

 

Шифра поступка: ЈП 11/19

1. У Јавном позиву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ДОО „Трем“, Београд, шифра поступка: ЈП 11/19, у тачки 9. мења се став 1. тако да сада гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 12. новембра 2019. године у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 10:00 часова по локалном времену у Републици Србији.“

2. Сви остали подаци, датуми, рокови и услови из Јавног позива остају непромењени.

3. За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

Министарство привреде
Република Србија
Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд

Славица Танасијевић
тел: +381 11 3642 725
E-mail: slavica.tanasijevic@privreda.gov.rs 

Дејана Перовић
тел: +381 11 3642 725
E-mail: dejana.perovic@privreda.gov.rs

 

 

ТРЕМ ДОО
Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ ТРЕМ БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива