Потписан Уговор о продаји Водопривредног привредног друштва РЕГУЛАЦИЈЕ ДОО, Сремска Митровица

14. окт. 2019.

Министарство привреде је, дана 15. августа 2019. године, објавило Јавни позив за продају 100% удела Републике Србије у капиталу Водопривредног привредног друштва РЕГУЛАЦИЈЕ ДОО, Сремска Митровица што чини 100% капитала наведеног субјекта приватизације, шифра поступка: ЈП 7/19, у дневним новинама „Српски телеграф“ и на интернет страници Министарства привреде.

 

Рок за подношење захтева за откуп продајне документације био је 23. август 2019. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До датог рока, поднета су два захтева за откуп продајне документације и то од стране следећих заинтересованих лица:

  1. GROMA HOLD EОOD, Благоевград, Бугарска;
  2. BAUWESEN DOO, Лазаревац.

 

Рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 30. август 2019. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До наведеног рока поднета је једна пријава за учешће у поступку и то од стране учесника GROMA HOLD EОOD, Благоевград, Бугарска.

 

На предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, Министарство привреде је дана 26. октобра 2019. године донело Одлуку којом је за купца прогласило Учесника GROMA HOLD EОOD, Благоевград, Бугарска.

 

Дана 14. октобра 2019. године, потписан је Уговор о продаји 100% укупног регистрованог капитала субјекта приватизације Водопривредног привредног друштва РЕГУЛАЦИЈЕ ДОО, Сремска Митровица, који се састоји од 100% удела Републике Србије, са купцем, правним лицем GROMA HOLD EOOD, Благоевград, Република Бугарска, закљученим пред Јавним бележником Аном Петровић из Београда, Врачар, дана 14. октобра 2019. године под бројем УОП-III: 4547-2019, по продајној цени у износу од 1.075.000 еврa.

 

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Контрола

Водопривредно привредно друштво Регулације, друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива