Потписан Уговор о продаји Рибарско газдинство АД, Београд (Имовинска целина- Локација Сремска Митровица)

03. окт. 2019.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине - Локација Сремска Митровица, шифра поступка: JП 2/19, објављен је 28. јуна 2019. године, по почетној цени у износу 139.564,45 евра.

Крајњи рок за достављање пријава био је 2. август 2019. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До истека рока за достављање пријава пристигле су три пријаве заинтересованих учесника, и то:

  • SILICON PLUS ДOO, Сремска Митровица,
  • Душана Налчића из Руме, и
  • Дејана Поповића из Чачка.

На предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, Министарство привреде је дана 5. септембра 2019. године донело Одлуку којом је за купца прогласило SILICON PLUS ДОО, Сремска Митровица, матични број: 20759542, у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје имовине субјекта приватизације Рибарско газдинство а.д. Београд, шифра поступка: JП 2/19.

Дана 1. октобра 2019. године потписан Уговор о продаји имовине - Локација Сремска Митровица између  РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АД, Београд, у својству продавца, и SILICON PLUS ДОО, Сремска Митровица, у својству купца, који је истог дана оверен пред Јавним бележником Мајом Галечић из Сремске Митровице под бројем ОПУ: 1342-2019, по продајној цени од 145.000 евра.

Пре закључења уговора о продаји имовине са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Акционарски фонд

РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД (РАКОВИЦА)

Локација:

Београд

Делатност:

Слатководне аквакултуре

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива