Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: НАПРЕДАК АД из Пирота

30. јул. 2019.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: НАПРЕДАК АД из Пирота (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. С тим у вези,

                                                              ОБАВЕШТАВАМО

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име: Привредно друштво за завршне радове у грађевинарству НАПРЕДАК АД из Пирота

Матични број: 07276524

Назив делатности: Остали завршни радови

Предмет продаје:   247 акција у власништву Акционарског фонда (9,52565% од укупне емисије акција Издаваоца), CFI код ESVUFR,

ISIN број RSNPPIE41346

Акционарски фонд

Предузеће за завршне радове у грађевинарству НАПРЕДАК

Локација:

Пирот

Делатност:

Остали завршни радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива