Потписан Уговор о продаји «ЛУКА НОВИ САД» АД, НОВИ САД

10. мај. 2019.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 99,37763% укупно регистрованог капитала субјекта приватизације «ЛУКА НОВИ САД» АД, Нови Сад, матични број: 08155020, шифра поступка: JП 23/18, објављен је 12. децембра 2018. године, по почетној цени у износу од 50% процењене вредности капитала Субјекта приватизације који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар 2017. године, односно 7.988.389,31 евра.

Крајњи рок за достављање пријава за учешће у поступку био је 1. март 2019. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији. У прописаном року је поднета једна пријава за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 99,37763% укупног капитала Субјекта приватизације, и то од стране правног лица P&O Ports FZE, Dubai, UAE.

На предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, Министарство привреде је дана 22. марта 2019. године донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника P&O Ports FZE, Dubai, UAE.

Дана 10. маја 2019. године, потписан је Уговор о продаји 99,37763% укупног регистрованог капитала субјекта приватизације «ЛУКА НОВИ САД» АД, Нови Сад, односно 8.151.174 акција у власништву Републике Србије, са купцем, P&O Ports FZE, Dubai, UAE, по купопродајној цени у износу од 7.988.389,31 евра, који је оверен пред Јавним бележником Миодрагом Глишићем из Београда - Савски венац, под бројем УОП: Т-53/2019 од 10. маја 2019. године.

Пре закључења Уговора о продаји капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

DP World / ЛУКА НОВИ САД АД
Контрола

DP World ad Novi Sad

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Манипулација теретом

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива